Especialistes en tecnologia de la informació. Millora el rendiment, la seguretat i la productivitat de la teva empresa amb eines a la teva mida.

Control d'accessos

Els equips de control d’accessos són sistemes electrònics que permeten l’accés a diferents àrees. Clau per teclat, tags de proximitat, biometria, tu tries.

Videovigilància IP

Garantir la seguretat de les persones i llocs o supervisar remotament unes instal·lacions o propietats.
A Mungar tenim solucions per tots aquells que volgueu adquirir i visualitzar amb les màximes garanties de qualitat i servei.

Alarmes

La seguretat es un mitjà de prevenció. Es per això que davant de qualsevol incidència, ser àgil i proactiu es la millor arma.

Els nostres sistemes de seguretat son sistemes autogestionables, sense cuotes mensuals i amb control remot.

Veu IP

Atenem als nostres clients sense convienis amb cap operador.

Dit això, afegir que és una de les solucions més demandades per les empreses ja que en general suposa un gran estalvi. Demana una valoració gratuita de viabilitat i reducció de costos.

Amb SOLUCIONS, estalviem problemes

Tant és si la teva empresa està muntada al núvol, es de les que s’aferra al sistema tradicional o de les que desconfia de conectar-se a la “xarxa”. A Mungar tenim solució per a cada un de vosaltres, ja que no les tenim en estoc, sino que les pensem segons les vostres necessitats. 

La necessitat de digitalitzar-se no comporta haver de contractar un departament de IT, les empreses, al negoci, que nosaltres ens ocupem de la gestió dels serveis concrets que demando la vostra organització o metodologia de treball.